ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի թեքահարթակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

10.09.2021

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի թեքահարթակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/69:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: