ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի Բարբյուսի 67 շենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

06.09.2021

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Բարբյուսի 67 շենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/72: