ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում

27.12.2021

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/1  Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ