ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների ամրացման և վերանորոգման աշխատանքներ

22.09.2022

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/135 ծածկագրով Շենգավիթ վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների ամրացման և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում