ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի հ.28 մանկապարտեզի սանհանգույցների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ

23.09.2022

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/136 ծածկագրով` Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի հ.28 մանկապարտեզի սանհանգույցների մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում