ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի հենապատերի ընթացիկ վերանորոգում

23.06.2022

ԵՔ -ԳՀԱՇՁԲ-22/59  Երևան քաղաքի  Շենգավիթ վարչական շրջանի հենապատերի ընթացիկ վերանորոգման  աշխատանքների   ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ