ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի թեքահարթակների կառուցում

04.08.2022

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/83 ծածկագրով Երևան քաղաքի  Աջափնյակ վարչական շրջանի թեքահարթակների կառուցման  աշխատանքների ձեռքբերում

 

Հայերեն

 

Ռուսերեն