ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում շատրվանների վերանորոգում

15.08.2022

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/97  ծածկագրով  Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում շատրվանների վերանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերում:

 

Հայերեն

 

Ռուսերեն