ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

բակային տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

12.08.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/18 ծածկագրով    Երևան քաղաքի բակային տարածքներում մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ