ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

18.09.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-20/33 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ