ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

27.10.2021

Երևանի քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/102:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: