ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

«ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

10.06.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/44 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի «ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԲԸ-ի տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման   խորհրդատվական աշխատանքների հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: