ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի՝ Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

01.07.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/49 ծածկագրով Երևան քաղաքի՝ Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի այգու բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ