ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

02.07.2021

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/52 մրցույթի հղումը: