ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

23.07.2021

Երևան քաղաքի «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/55 մրցույթի հղումը: