ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի՝ Աճառյան փողոցից մինչև Ծարավ Աղբյուր փողոցի նորակառույց շենքեր հասնող հատվածի նոր մայթերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

23.07.2021

Երևան քաղաքի Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի՝ Աճառյան փողոցից մինչև Ծարավ Աղբյուր փողոցի նորակառույց շենքեր հասնող հատվածի նոր մայթերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների կատարումը՝ ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/56:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: