ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և լրամշակման խորհրդատվություն

28.07.2021

Երևանի  Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/58  մրցույթի հղումը

 

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ