ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հակահրդեհային հիդրանտների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

23.08.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հակահրդեհային հիդրանտների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/65:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: