ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման խորհրդատվություն

28.12.2020

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/7  Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար  Երևան քաղաքի  Դավթաշեն  վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման    նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և լրամշակման  խորհրդատվական  աշխատանքների  ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ