ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական աշխատանքների ձեռքբերում

02.09.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/72՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նուբարաշեն վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական աշխատանքների ձեռքբերում: