ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

16.09.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/73 մրցույթի հղումը

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ