ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Պոմպերի վերանորոգման և նորերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

09.09.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/80 ծածկագրով հայտարարված պոմպերի վերանորոգման և նորերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: