ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աթենքի փողոցում քարաթափման կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

25.09.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/86 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի Աթենքի փողոցում քարաթափման կանխարգելման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ