ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թվով 1 /մեկ/ բակի և 2 /երկու/ խաղադաշտերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խոհրդատվություն

30.09.2021

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/92 Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող թվով 1 /մեկ/ բակի և 2 /երկու/ խաղադաշտերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խոհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարությութն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ