ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ներքին սպասարկման ինտերնետային ցանցի նորոգման և կարգավորման աշխ. որակի տեխ. հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում

16.10.2020

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/126՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ներքին սպասարկման ինտերնետային ցանցի նորոգման և կարգավորման աշխ. որակի տեխ. հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ