ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

10.07.2020

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/42  ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների  ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարությունը և  հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով