ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շենքի թվով 6 սենյակների և կաթսայատան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

04.08.2020

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-20/70 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Էրեբունի վարչական շենքի թվով 6 սենյակների և կաթսայատան մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ