ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

03.05.2021

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/13 մրցույթի հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ