ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

24.06.2021

 ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/33 ծածկագրով հայտարարված Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով