ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

24.06.2021

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/37 ծածկագրով հայտարարված՝ Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների հրավերը, որը հասանելի է
հետևյալ հղումով: