ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից ներկայացված թեքահարթակների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

08.07.2021

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/38   Երևանի  Ավան և Նոր Նորք   վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից ներկայացված թեքահարթակների կառուցման աշխատանքների  որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ