ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանի ստորգետնյա հետիոտնային անցման երկու մուտքերի աստիճանների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում

01.07.2021

ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/43 ծածկագրով հայտարարված Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանի ստորգետնյա հետիոտնային անցման երկու մուտքերի աստիճանների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: