ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի Արագած փողոցի վերջնամասում շուրջ 2 հա տարածքում անտառապաշտպանիչ գոտու և զբոսայգու ստեղծման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

23.07.2021

Շենգավիթ վարչական շրջանի Արագած փողոցի վերջնամասում շուրջ 2 հա տարածքում անտառապաշտպանիչ գոտու և զբոսայգու ստեղծման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/49 մրցույթի հղումը: