ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի Բարբյուսի 67 շենքի հարթ տանիքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

10.09.2021

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Բարբյուսի 67 շենքի հարթ տանիքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում՝ ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/70:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ: