ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Լազերային և թանաքաշիթային տպիչների վերանորոգման և սպասարկման ծառայություններ

05.06.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/101 ծածկագրով  լազերային և թանաքաշիթային տպիչների վերանորոգման և սպասարկման  ծառայությունների ձեռքբերում: