ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսովի փողոցի թիվ 7/2 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

19.06.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/120 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսովի փողոցի թիվ 7/2 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր