ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

19.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/150 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարության և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ