ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիական հսկողության ծառայություններ

24.07.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/151 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

 
Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ