ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հր. Քոչար փողոցի՝ Վ.Փափազյան-Ն.Զարյանի փողոցնեի միջև ընկած հատվածում նոր մայթի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

15.08.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/167 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Հր. Քոչար փողոցի՝ Վ.Փափազյան-Ն.Զարյանի փողոցնեի միջև ընկած հատվածում նոր մայթի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարույուն և հրավեր

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ