ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում

26.08.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/168 ծածկագրով մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ձեռքբերման հայտարարության հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ