ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում

03.09.2019

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/172 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ