ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար ամանորյա միջոցառման կազմակերպման ծառայության ձեռքբերում

06.09.2019

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար ամանորյա միջոցառման կազմակերպման ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/173 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ