ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Վերելակների տեխնիկական փորձաքննություն

10.09.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/176 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ