ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էլեկտրական սարքավորումների սպասարկում

13.09.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/178 էլեկտրական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ