ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում

01.10.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/186 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը։