ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծառերի էտման ծառայությունների ձեռքբերում

01.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծառերի էտման ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/20 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավեր և հայտարարություն

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ