ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շտապօգնություն ՓԲԸ-ի հ5 ենթակայանի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

01.11.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/206 Շտապօգնություն ՓԲԸ-ի հ5 ենթակայանի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարաություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ