ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերում

22.03.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար մշակութային միջոցառումների ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ