ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերում

18.01.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/8 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ