ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում

06.05.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/97 վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում